SMART doelen stellen

Peter Drucker

Het doel van doelen stellen is dat de doelen bereikt worden. Lees dat nog maar eens na. Een van de middelen om doelen daadwerkelijk te behalen, is om de doelen SMART te formuleren.

SMART?
SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden

Waarom SMART?
SMART zorgt ervoor dat gestelde doelen ook behaald kunnen worden.

Niets is meer demotiverend dan doelen die bij lange na niet gehaald kunnen worden (bijvoorbeeld een verkoopbonus bij een target die toch niet gehaald wordt).

Uitwerking SMART

Specifiek -> maak de doelomschrijving specifiek. Gaat het over een verhoging van de omzet, dan is een specifiek doel bijvoorbeeld 20%.

Meetbaar -> maak de doelomschrijving meetbaar. Dit betekent dat er vaak getallen aan te pas komen. Want die zorgen voor meetbaarheid. De omzet over 2021 was X. De omzet 2022 moet dus X + 20% worden.

Acceptabel -> Wat vinden de rest van de teamleden van het doel? Gaan ze hieraan meewerken? Zorg voor betrokkenheid en dat iedereen in het team meewerkt aan hetzelfde doel.

Realistisch -> Kan het doel wel behaald worden? Leuk, 20% omzetstijging, maar neemt het advertentiebudget dan ook met 20% toe? Zorg ervoor dat de doelen realistisch zijn en dat het team voldoende middelen, capaciteit en bevoegheid heeft.

Tijdsgebonden -> Geef het doel een duidelijke start- en einddatum.

Tags: Acceptabel Doelen Meetbaar Realistisch SMART Specifiek Tijdgebonden

Over Milna

Waar zijn we goed in?

Milna is opgericht door professionele instructeurs die vinden dat persoonlijke ontwikkeling voor iedereen toegankelijk moet zijn. Met korte en krachtige cursussen gericht op het verbeteren van essentiële vaardigheden die direct werk opleveren, bieden we persoonlijke ontwikkelingskansen voor ieder individu.

20+
Jaren ervaring
15
Docenten
30+
Locaties